Webhotel – Hjemmeside

I drift

Webhotel – E-mail

I drift
MX

DNS – Navneservere

I drift

Nylig historikk

100% oppetid
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
DNS – Navneservere / ns3.netsite.eu
Ute av drift
DNS – Navneservere / ns3.netsite.eu
Ingen hendelser i 12 dager!
Ute av drift
Webhotel – Hjemmeside / mysql1.netsite.dk
Ingen hendelser i 9 dager!
Husk at 7.2 udgår om kort tid & erstattes med PHP 7.3
3 Berørte tjenester: