Verlauf

99,98 % Uptime
Keine Probleme seit 2 Tagen!
Ausfall
DNS – Navneservere / ns3.netsite.eu
Ausfall
DNS – Navneservere / ns3.netsite.eu
Keine Probleme seit 12 Tagen!
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / mysql1.netsite.dk
Keine Probleme seit 9 Tagen!
Husk at 7.2 udgår om kort tid & erstattes med PHP 7.3
3 Betroffene Dienstleistungen:
Keine Probleme seit 8 Tagen!
Netsite er under et DDoS-angreb
10 Betroffene Dienstleistungen:
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.2
Ausfall
Webhotel – E-mail / IMAP
Keine Probleme seit 14 Tagen!
Ausfall
DNS – Navneservere / ns1.netsite.dk
Keine Probleme seit 3 Tagen!
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.2
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.3
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / HTTP/HTTPS
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.4
Ausfall
Webhotel – E-mail / IMAP
Ausfall
DNS – Navneservere / ns1.netsite.dk
Ausfall
Webhotel – E-mail / SMTP
Ausfall
Webhotel – E-mail / POP3
Ausfall
DNS – Navneservere / ns2.netsite.se
Ausfall
DNS – Navneservere / ns2.netsite.se
Ausfall
Webhotel – E-mail / Webmail
Ausfall
Webhotel – E-mail / IMAP
Ausfall
Webhotel – E-mail / POP3
Ausfall
Webhotel – E-mail / POP3
Ausfall
Webhotel – E-mail / SMTP
Ausfall
Webhotel – E-mail / SMTP
Ausfall
Webhotel – E-mail / POP3
Ausfall
Webhotel – E-mail / SMTP
Netværksproblemer
13 Betroffene Dienstleistungen:
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.3
Ausfall
Webhotel – E-mail / Webmail
Ausfall
Webhotel – E-mail / SMTP
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.2
Ausfall
Webhotel – E-mail / POP3
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / HTTP/HTTPS
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.3
Ausfall
DNS – Navneservere / ns2.netsite.se
Ausfall
Webhotel – E-mail / Webmail
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.2
Ausfall
Webhotel – E-mail / SMTP
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / HTTP/HTTPS
Ausfall
DNS – Navneservere / ns2.netsite.se
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.2
Ausfall
Webhotel – E-mail / POP3
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.3
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / HTTP/HTTPS
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.3
Ausfall
Webhotel – E-mail / Webmail
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.4
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.2
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / HTTP/HTTPS
Keine Probleme seit 3 Monaten!
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.3
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.4
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / HTTP/HTTPS
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.4
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.2
Keine Probleme seit 7 Tagen!
Har du problemer med at sende eller modtage e-mails?
4 Betroffene Dienstleistungen:
  • Webhotel – E-mail / MX
  • Webhotel – E-mail / IMAP
  • Webhotel – E-mail / POP3
  • Webhotel – E-mail / SMTP
Keine Probleme seit 7 Tagen!
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.3
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.4
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / PHP 7.2
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / HTTP/HTTPS
Ausfall
Webhotel – E-mail / IMAP
Ausfall
DNS – Navneservere / ns2.netsite.se
Ausfall
DNS – Navneservere / ns1.netsite.dk
Ausfall
Webhotel – E-mail / Webmail
Keine Probleme seit 5 Tagen!
Ausfall
Webhotel – E-mail / SMTP
Ausfall
DNS – Navneservere / ns3.netsite.eu
Ausfall
Webhotel – E-mail / POP3
Ausfall
DNS – Navneservere / ns1.netsite.dk
Ausfall
DNS – Navneservere / ns2.netsite.se
Ausfall
Webhotel – E-mail / Webmail
Ausfall
DNS – Navneservere / ns3.netsite.eu
Keine Probleme seit 2 Tagen!
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / mysql1.netsite.dk
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / mysql1.netsite.dk
Keine Probleme seit 8 Tagen!
Ausfall
Webhotel – E-mail / Webmail
Ausfall
Webhotel – E-mail / IMAP
Ausfall
DNS – Navneservere / ns2.netsite.se
Ausfall
DNS – Navneservere / ns1.netsite.dk
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / mysql1.netsite.dk
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / mariadb5.netsite.dk
Ausfall
Webhotel – E-mail / MX
Ausfall
Webhotel – E-mail / SMTP
Ausfall
Webhotel – E-mail / Webmail
Ausfall
Webhotel – E-mail / IMAP
Ausfall
DNS – Navneservere / ns1.netsite.dk
Ausfall
DNS – Navneservere / ns2.netsite.se
Ausfall
Webhotel – E-mail / POP3
Ausfall
Webhotel – Hjemmeside / mysql1.netsite.dk
Keine Probleme seit 5 Tagen!
Ausfall
Webhotel – E-mail / POP3
Ausfall
Webhotel – E-mail / IMAP
Ausfall
Webhotel – E-mail / POP3
Ausfall
Webhotel – E-mail / IMAP
Ausfall
Webhotel – E-mail / MX
Ausfall
Webhotel – E-mail / SMTP